MANDLER

Fjerne mandler, hvorfor det?
 
Fjernelse af ganemandlerne er den tredjehyppigste operation på børn. Operationen foretages ca. 8000 gange om året i Danmark hos børn og voksne. Hos børn ofte samtidig med fjernelse af ”polypper” i næsesvælget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandlerne er 2 ”klatter”, der ligger helt bagtil i munden på overgangen til svælget omgivet af 2 slimhindefolder. De ligner i form og størrelse den nød de har navn efter, ligesom den er de furede i overfladen. De består overvejende af hvide blodlegemer, kaldet lymfocytter og indgår sammen med lignende væv i næsesvælget, tungeroden og svælgets slimhinde, i en immunologisk forsvarsring ved begyndelsen af luftvejene og fordøjelseskanalen. De er med til at danne antistoffer mod bakterier og virus. Mandlerne bliver ofte ganske store hos børn, størst i 2 – 5 års alderen, og aftager typisk i størrelse efter 8 – 10 års alderen. Det virker logisk at mandlerne har en vigtig funktion netop i barndommen men folk, der har fået mandlerne fjernet i barndommen er ikke mere syge end folk, der har deres mandler endnu. Det er senest vist i en grundig tyrkisk undersøgelse af immunmarkører hos patienter, der har fået fjernet mandler ca. 4½ år tidligere. Der er ingen forskel på de patienter og folk, der ikke har fået mandlerne fjernet.
 
Indtil slutningen af 60-erne var fjernelse af mandlerne endnu mere hyppigt udført end i dag. Vi er blevet mere tilbageholdende på grund af risiko for komplikationer, men operationen er effektiv hvis der er en god grund.
 
Gode grunde til at fjerne mandlerne :
• Byld ved siden af mandlen. En tilstand, der kan ses i forløbet af en halsbetændelse. Der er tiltagende halssmerter, feber og det er svært at åbne munden.
• Tilbagevendende akutte halsbetændelser med feber og sygemelding ( mere end 6 årligt eller 4 pr. år i 2 år)
• Kronisk betændelse i mandlerne, hvor anden behandling ikke har hjulpet.
• Dårlig ånde som følge af ”propper” i mandlerne hos voksne.

På mange sygehuse og hos nogle speciallæger udføres operationen ambulant, dvs. patienten kommer hjem på operationsdagen efter ca. 2 timers observation. Kravene er typisk, at patienten skal være over 3 år. En voksen pårørende skal være hos patienten. Afstanden til sygehus skal være begrænset. Endelig skal patienten (ved børn, forældre) have forstået informationen.
 
Operationen:
Fjernelse af mandlerne foregår i fuld bedøvelse. Patienten ligger på ryggen med nakken bøjet tilbage. Der placeres en mundspærre, der holder munden åben og tungen trykket ned.
 
Mandlen fattes med en tang og trækkes ind mod midten. Slimhinden ved siden af mandlen skæres op hvorefter mandlen skrabes og klippes ud. Blødning kontrolleres ved anvendelse af kompression med gazetamponer, el-koagulation og til tider en opløselig tråd til underbinding af kar.
 
Såret efterlades åbent og vil i løbet af 10 til 14 dage dækkes med slimhinde.
 
Om end der er tale om et hyppigt udført indgreb på børn og voksne, er der faktisk tale om en operation, der giver temmelig store gener i 1 til 3 uger efter. Man må ikke forvente at man kan tage på diskotek eller spise mexicansk mad de første 2 uger efter operationen.
 
Samme dag som operationen kan man være forkvalmet og kaste op 1 til flere gange. Ofte er forklaringen at lidt blod er løbet ned i maven under operationen.
 
Helt forventeligt er man temmelig træt de første 3 til 4 dage. Man har ONDT i halsen, faktisk tiltagende over de første 4 til 6 dage, herefter aftagende, men ondt i 2-3 uger! Man får recept på smertestillende medicin, der lindrer men ikke fjerner smerterne helt. Man er ofte hævet og øm i tungen og den bløde gane (der hvor drøblen sidder) i et par dage op til et par uger. Sårene i halsen bliver dækket af en sårskorpe, der bliver gullig-grå og holdes fugtig af spyttet. De første dage efter operationen har man ofte lidt forhøjet temperatur. Har man tungt fysisk arbejde må man forvente 2 ugers sygemelding, ellers 7 til 10 dage. Gymnastik, fitness og så videre er bandlyst i mindst 2 uger.
Nogle få oplever forstyrrelse af deres smagssans i op til flere måneder efter operationen. Kommer sig næsten altid.
 
Komplikationer:
• Blødning fra halsen efter operationen ses hos 2 til 5% af patienterne. Typisk er der tale om mindre blødninger og oftest indenfor de første timer efter operationen. Enkelte patienter får en mindre blødning (lidt blod i spyttet)i løbet af ca. 8 dage når sårene er ved at være helet op. Ved kraftig blødning skal man tage på sygehuset. Kraftig blødning ses oftere, hvis man har anstrengt sig for meget de første 2-3 uger. Hvis man har tabt sig, fordi man ikke har kunnet spise nok efter operationen er der også større risiko for blødning. Derfor er det vigtigt at presse sig selv til at spise blød, kølig kost med nok protein. Evt. kan man købe proteindrik på apoteket de første dage efter operationen.
 
Kraftig blødning er særligt farlig hos små børn, derfor skal der være en rigtig, rigtig god grund til at operere før barnet vejer 20 kg. Selv ved gentagne infektioner vil man forsøge at trække tiden med gentagne antibiotikakure.
 
• Infektion i operationssåret er meget sjældent. Symptomerne vil være feber og tiltagende kraftige smerter, der umuliggør synkning.
 
En undersøgelse af denne operation foretaget hos praktiserende speciallæger i Danmark, viser meget lav komplikationshyppighed og stor patienttilfredshed. Undersøgelsen er foretaget af læger på øre-næse-halsafd. i Århus, men endnu ikke offentliggjort. Professor Therese Ovesen har dog været venlig at informere de deltagende (blandt andre vores klinik) øre-næse-halslæger om resultaterne.
 
Formindskelse af mandlerne
• Store mandler, der truer med aflukning af de øvre luftveje. 
Symptomerne er kraftig snorken med vejrtrækningspauser, dagtræthed og dårlig trivsel. Hyppigst hos mindre børn.
 
Hvis mandlerne er for store og giver aflukningsproblemer, men der ikke har været hyppige halsbetændelser, kan man nøjes med at formindske mandlerne. Det gøres ved at skære ca. 1/3 af mandlen med en slags el-kniv. Det er et mindre smertegivende indgreb end at fjerne mandlerne helt og sjældent forbundet med nogen komplikationer. Indgrebet udføres ambulant. Det er et rigtigt godt indgreb til børn i 2 - 5 års-alderen, hvor problemer med for store mandler netop er hyppige. Ofte vil man ved samme lejlighed fjerne polypper i næsesvælget, da dette væv vil være en del problemet med dårlig luftpassage og vejrtrækningsproblemer.
 
Smerterne behandles med paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol), som mikstur el. tabl. med 50 mg pr. Kg (barnets vægt) fordelt på 3-4 doser. Ved stikpiller skal dosis øges til det dobbelte, da stoffet ikke optages ligeså godt den vej. Udover paracetamol medgives recept på mikstur ibuprofen, som kan gives den første uges tid efter operationen. 
På vores klinik, vil der blive vejledt nærmere om smertebehandlingen umiddelbart efter operationen.
 
Barnet skal holdes hjemme fra institution en uges tid efter operationen.
 
Delvis fjernelse af halsmandlerne udføres i flere speciallægepraksis, men kun på få sygehusafdelinger, og da meget sjældent. Behandlingen kom i miskredit for mere end 40 år siden fordi man brugte den til behandling af infektioner. Så virker det ikke! Hvis problemet er for store mandler er det dog et glimrende indgreb, som er meget mere skånsomt end total fjernelse. 
Hvis man senere får problemer med hyppige infektioner, kan man fjerne mandlerne uden større risiko end ellers, når barnet er blevet større og mere robust.