LINKS

Sundhed.dk
Sundhedsvæsenets cyberspace-indgang.
Flot overblik over sygehuse, læger, sygdomsforklaringer, behandlinger, medicin etc. Kræver lidt klikken rundt.

https://www.lottesalling.dk/download/volapykremser.html 
Fin samling af vrøvlerim og -remser. Sjovt for helt små børn at lege med, når de skal lære at udtale lyde.
 
Jeg kan varmt anbefale patientinformationen vedr. øre-næse-halssygdomme i Lægehåndbogen 
http://laegehaandbogen.dk/ore-nese-hals/patientinformation
Der er glimrende informationer om mange ting i mit område.
Der findes desuden nogle udmærkede animationer, der nogenlunde fortæller om flere tilstande, undersøgelser og behandlinger:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/ 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om aflevering af børn i institution (og andet)
Her findes mange børnesygdomme i en lidt vanskelig overskuelig opremsning, men blandt andet vejledning til, hvornår et barn kan komme i institution.
 
Øre-næse-halslæger i regionen
Liste med telefonnumre til kolleger i regionen.
Indtast ønskede kommune og find øre-næse-halslæge

http://www.venteinfo.dk
Her kan man klikke sig ind på ventetiden på forskellige sygehuse. 
Ventetiden hos os kan oplyses telefonisk. Jeg vil som regel gerne se folk til en undersøgelse inden operationstidspunkt aftales.
 
Astma-allergi Forbundet
Opdaterede oplysninger om astma, høfeber, undersøgelse og behandling.
Her findes også god information om fødemiddelallergi
  
Hørelse.info
Uafhængig information om hørelse og hørenedsættelse. Også god information om tinnitus og svimmelhed.
 
Private høreklinikker i Region Sjælland
Er en del af hjemmesiden audiologi.dk , som tilhører DELTA, der kontrollerer høreklinikkers kvalitet.
Mange gode informationer om høreapparater og høreomsorg.
 
Sundhedsstyrelsens vejledning om høreapparatbehandling
 Rigtig fin og uafhængig vejledning om høreapparatbehandling- det er en jungle;-)


https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/67E4DBBD0B6549D6829FB52E18D8E04F.ashx

Link til tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelse.
Lovpligtigt tilsyn, som alle praktiserende speciallæger skal gennemgå hvert tredje år. Her foretaget 2013. 
Speciallægerne betaler hver især mange tusinde kroner og bruger dagevis af arbejdstid på papir og møder.
Kravet fra Sundhedsstyrelsen (juni 2014) er at rapporten skal ligge offentlig tilgængelig i sin fulde ordlyd. Det er temmelig vanskeligt, at overføre teksten fra den PDF-fil, som rapporten er offentliggjort i, derfor henviser jeg til link ovenfor.
Som der anføres i begyndelsen, er der ingen anmærkninger, efter fremsendelse af opklarende information. Altså stor smiley:-)
Jeg håber at det påvirker folkesundheden på en måde, der står mål med de økonomiske og personalemæssige ressourcer, der er brugt på disse 23 sider;-) God læselyst.

Utilsigtet hændelse
Skulle man, mod forventning,opleve en utilsigtet hændelse ved en undersøgelse eller behandling, kan man rapportere her.

Cookiepolitik
Her kan du læse vores cookiepolitik