Tilbage til forsiden
Tilbage til forsiden
Sitemap
Kontakt pr. e-mail
Profil

 

Mads Stougaard 50 år.43._Carl_Johan_Mads_Charlotte_Elin_Sonja.JPG

Har været praktiserende øre-næse-halslæge siden 2003.

Er bredt uddannet på blandt andet ØNH-afdelinger på Gentofte Sygehus og Plastikkirurgisk afdeling på Herlev Sygehus. Var afdelingslæge på Rigshospitalet øre-næse-halsafdeling inden praksisstart.

Holder uddannelsen ved lige på nationale og internationale møder og kurser.


Har selv ved flere lejligheder været medarrangør af kurser for kolleger og som ekstern lektor på Københavns Universitet undervist læger under uddannelse til almen praksis i øre-næse-halssygdomme. Desuden deltaget i efteruddannelsen af

klinikpersonale hos øre-næse-halslæger.

                                                                    Anæstesilæge Carl Johan, ØNH-læge Mads,

                                                                   Sygeplejerske Charlotte, Sekretær Elin, Klinikassistent Sonja

 

3 klinikassistenter på klinikken fungerer som sekretærer og assistenter ved undersøgelse og indgreb. Gruppen omfatter en meget erfaren øre-næse-halssygeplejerske, en meget erfaren lægesekretær samt en bredt uddannet sygehjælper.

Deres uddannelse holdes ved lige ved årlige møder og kurser.

På klinikken tilbydes undersøgelse, behandling og vejledning ved et stort antal øre-næse-halslidelser.

Forskellige infektionstilstande i ØNH-området undersøges og behandles.

Der undersøges, rådgives og så vidt muligt behandles for bl.a. hørenedsættelse, tinnitus og svimmelhed.

Allergiske øvre luftvejslidelser udredes bl.a. med priktest-undersøgelse og behandlingsforslag gives.

Lidelser med symptomer fra svælg og strube undersøges ofte med tynd bøjelig kikkert evt. med video-demonstration.
Knuder i hud, slimhinder eller organer i området fjernes eller biopseres.


Aktuelt

Telefontider:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.00-10.00, operationsdag

10.30-13.00

08.30-12.00

08.30-12.00

08.30-11-30

 

Tlf.: 58 53 23 11

Ørenæsehalslægen Mads Stougaard   |   Jernbanevej 4   |   4100 Ringsted   |   Tlf 5853 2311
Design copyright © 2009 BMS-Software - administration